Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 13.09.2021 rozpoczyna uzupełnianie wody do zładów c.o. zasilanych z kotłowni wymiennikowni oraz węzłów indywidualnych na terenie miasta Busko-Zdrój. Wobec powyższego należy zakończyć wszelkie prace remontowe na zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach odbiorczych oraz zabezpieczyć wszystkie spusty na rozdzielaczach.