Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, ciepło popłynęło do naszych odbiorców. W tegorocznym sezonie grzewczym KZC „Ponidzie” dostarcza ciepło do budynków użyteczności publicznej, osiedli i domów jednorodzinnych na terenie miast Busko-Zdrój i Kazimierza Wielka. Poprawa jakości usługi dostaw ciepła, to jeden z priorytetowych celów dlatego cały czas modernizujemy sieci i wprowadzamy nowe technologie. Działania te znacznie wpływają na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawach. Wzrasta efektywność energetyczna dostawy ciepła. W obecnym sezonie grzewczym rozpoczęła swoją pracę nowo wybudowana kotłownia kontenerowa na paliwo gazowe. W dobie przynależności do UE, konieczne jest dostosowanie się do istniejących przepisów prawa. Jednym  z zadań wynikającym z prawa UE jest obowiązek stosowania urządzeń ciepłowniczych charakteryzujących się niską emisją spalin.