Kontrast
Czcionka

Przyłącz się

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami i zorientowanie się w możliwościach przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nasza oferta skierowana jest do inwestorów pragnących budować nowe obiekty w Busku-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej, jak i do osób i instytucji posiadających inne sposoby ogrzewania, które są niezadowolone z ich dotychczasowego funkcjonowania np. z poziomu cen, z zawodności systemów, z konieczności wykonania remontów przy braku środków finansowych. Obecnie odnotowujemy znaczący wzrost zainteresowania ciepłem systemowym z KZC „Ponidzie” zarówno wśród inwestorów w segmencie budownictwa mieszkaniowego, jak i usługowo-handlowego.

Etapy postępowania przy przyłączeniu do sieci ciepłowniczej:

  1. Pobranie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  2. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  4. Podpisanie umowy przyłączeniowej
  5. Opracowanie dokumentacji na przyłączenie (przyłącze, węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne)
  6. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (m.in. uzgodnienie z KZC „PONIDZIE”.)
  7. Realizacja inwestycji zakończona odbiorem końcowym
  8. Złożenie zlecenia na dostarczanie ciepła (w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem dostarczania ciepła)
  9. Podpisanie umowy dostarczania ciepła
  10. Rozpoczęcie dostarczania ciepła potwierdzone protokołem

Komfort cieplny i bezpieczeństwo

Nasza oferta dotycząca przyłączania nowych i istniejących budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki swoim atutom zapewnia odbiorcom ciepła komfort cieplny (jakość, pewność, bezpieczeństwo) i jednocześnie gwarantuje znaczne oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem. Sytuacja na rynku czynników energetycznych związana z aktualnymi zmianami cen nośników energii sprawiła, że cena naszego ciepła jest atrakcyjna dla inwestorów i odbiorców z uwagi na stabilność, jak i konkurencyjność stawek opłat.