Kontrast
Czcionka

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania oraz prowadzenia”PPK” KZC „Ponidzie”

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia ofert na zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

Treść zaproszenia

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego zarządzania oraz prowadzenia „PPK” KZC „Ponidzie”

Komunalny Związek Ciepłownictwa ”Ponidzie” w Busko-Zdrój przedstawia informację o wynikach postępowania dotyczącego zarządzania oraz prowadzenia „PPK” KZC „Ponidzie”.

Treść informacji

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów remontowych, ogólnobudowlanych i narzędzi.

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy pracy sieci ciepłowniczej

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert