Kontrast
Czcionka

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Historia powstania KZC „PONIDZIE”

W roku 1992 WPEC Kielce uległ przekształceniu, w wyniku czego w  maju tego roku na bazie ZEC Busko powstał Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju. Swoim zasięgiem obejmował Gminy  Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka. W 2009 roku ze struktur Związku wystąpiła Gmina Pińczów tworząc PEC spółka z.o.o.. KZC „Ponidzie” dalej realizuje swoje zadania na terenie Buska-Zdroju  i Kazimierzy Wielkiej.

OBECNIE Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w  Busku-Zdroju zarządza źródłami ciepła i siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło i ciepłą wodę do odbiorców na terenie Buska Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Największymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe, które pobierają ponad 70% produkowanego przez Związek ciepła. KZC od 25 lat czuwa nad właściwym funkcjonowaniem  infrastruktury ciepłowniczej. Zapewniamy odbiorcom wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw. Zgodnie z założeniami nieustannie dążymy do rozwoju firmy, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i technologie, modernizując istniejącą sieć oraz wdrażając rozwiązania efektywnie energetyczne.