Kontrast
Czcionka

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Członkowie Zgromadzenia

1. Waldemar Sikora- Przewodniczący Zgromadzenia
2. Adam Bodzioch- Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
3. Michał Kowalski- Członek Zgromadzenia
4. Jan Ozgowicz- Członek Zgromadzenia
5. Artur Prędki- Członek Zgromadzenia
6. Bogdan Błaszczyk- Członek Zgromadzenia
7. Jacek Lewicki- Członek Zgromadzenia

8. Jacek Skopowski- Członek Zgromadzenia
9. Marek Szmuc- Członek Zgromadzenia