Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Struktura organizacyjna

Likwidator

Grzegorz Burchan

Sekretariat:

Referent ds. organizacyjno-administracyjnych
Koordynator do spraw dostępności
Beata Gierczak
tel. 41 378 27 89, 41 352 67 40, 41 378 36 17
e-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl

Dział Księgowości:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zofia Dzidowska
tel. 41 352 67 43
e-mail: zofia.dzidowska@kzcponidzie.pl

Z-ca Głównego Księgowego
Teresa Rybus
tel. 41 352 67 48
e-mail: teresa.rybus@kzcponidzie.pl

Referent ds. finansowo-księgowych
Karolina Kowalska
tel. 41 352 67 48
e-mail: karolina.kowalska@kzcponidzie.pl

Specjalista ds. finansowo-księgowych, kasjer księgowy
Bogumiła Klepacz
tel. 41 352 67 49
e-mail: bogumila.klepacz@kzcponidzie.pl

Dział Wytwarzania Ciepła Busko-Zdrój

Kierownik działu wytwarzania ciepła w Busku-Zdroju
Andrzej Sito
tel. 41 352 67 47
e-mail: andrzej.sito@kzcponidzie.pl

Z-ca Kierownika działu wytwarzania ciepła w Busku-Zdroju
Sławomir Madej
tel. 41 352 67 47
e-mail: slawomir.madej@kzcponidzie.pl

Dział Remontów, Inwestycji i Obsługi Klienta

KIEROWNIK DZIAŁU REMONTÓW, INWESTYCJI I OBSŁUGI KLIENTA
MICHAŁ KOWALSKI

Inspektor ds. zamówień publicznych, umów i obsługi klienta
Paulina Kaleta
tel. 41 352 67 51
e-mail: paulina.banasik@kzcponidzie.pl

Inspektor ds. planowania remontów, inwestycji i kosztorysowania
Artur Szafraniec
tel. 41 352 67 51
e-mail: arturszafraniec@kzcponidzie.pl

Stanowisko ds. Zarządzania Mediami, Analiz i Rozliczania

Specjalista ds. telemetrii i automatyki
Waldemar Toporowski
tel. 41 352 67 52
e-mail: waldemar.toporowski@kzcponidzie.pl

Dział Energetyczny:

Kierownik działu energetycznego
Janusz Radej
tel. 41 352 67 46
e-mail: janusz.radej@kzcponidzie.pl

Specjalista ds. telemetrii i automatyki
Adrian Bąk
tel. 41 352 67 52

Główny specjalista ds. transportu
Arkadiusz Borycki
tel. 41 352 67 44

Magazynier
Krzysztof Ficek
tel. 41 352 67 44

Dział Dystrybucji

Kierownik działu dystrybucji
Grzegorz Krzemień
tel. 41 352 67 51
e-mail: grzegorz.krzemień@kzcponidzie.pl

Dział organizacyjno-administracyjny:

Kierownik działu organizacyjno-administracyjnego
Dorota Zamojska
tel. 41 352 67 45
e-mail: dorota.zamojska@kzcponidzie.pl

Specjalista ds. kadr, płac i archiwizacji
Krystyna Janik
tel. 41 352 67 45
e-mail: krystyna.janik@kzcponidzie.pl

Dział wytwarzania ciepła Kazimierza Wielka

Kierownik działu wytwarzania ciepła w Kazimierzy Wielkej
Artur Augustyn
tel. 41 352 16 44
e-mail: artur.augustyn@kzcponidzie.pl

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Beata Morys
tel. 41 352 16 44
e-mail: beata.morys@kzcponidzie.pl

Inspektor Ochrony Danych

Arkadiusz Borycki
e-mail: arkadiusz.borycki@kzcponidzie.pl
Tel. + 48 534004960