Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Oferta Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” to nie tylko ciepło z miejskiej sieci, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.

Głównym elementem naszej działalności jest dostarczanie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do bloków, domków jednorodzinnych, szkół, szpitali, urzędów, kościołów, centrów handlowych, obiektów sportowych innych instytucji oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Ważnym czynnikiem produkcji ciepła systemowego jest bezpieczeństwo dla środowiska. Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska przez co do atmosfery emitowanych jest mniej substancji szkodliwych.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Zaopatrując naszych odbiorców w ciepło i ciepłą wodę użytkową, gwarantujemy komfort, dostawę energii przyjaznej dla środowiska i bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczymy również dodatkowe usługi jak: analizy laboratoryjne węgla, usługi koparko-ładowarki, usługi konserwatorskie i elektryczne, usługi transportowe samochodem dostawczym, usługi zagęszczarką, usługi minikoparką.