NIE WOLNO SPALAĆ: • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• odzieży, obuwia,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
• sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

czyste_powietrze.jpg

Czym grozi spalanie odpadów:

– pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,

– tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,

– tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,

– dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,

– chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

– dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.