Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”

w latach 1992 – 2011 ,

śp. Zbigniewa Malca                                               

Pogrążonej w  żałobie Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się

z najbliższymi  w bólu i żałobie wyrazy współczucia i głębokiego żalu składa:

Zgromadzenie, Zarząd i pracownicy Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”.