W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju został wyznaczony Koordynator ds. dostępności.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności pełni Beata Gierczak,

tel. 41 352 67 40, adres e-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl

W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, Przewodniczący Zarządu powołał Zespół do spraw dostępności, w skład którego wchodzą pracownicy odpowiedzialni za obszar w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.