Za jakość powietrza odpowiada niska emisja, czego konsekwencją jest proces spalania przede wszystkim paliw stałych (węgiel, miał węglowy, drewno), jak również śmieci, w tym odpadów plastikowych w źródłach, których emitory znajdują się na wysokości nie większej niż 40 m. W wyniku tego do atmosfery przedostają się szkodliwe pyły i gazy.

Te znajdujące się w przestrzeni publicznej szkodliwe substancje, wśród których należy wskazać pył zawieszony PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)piren, pochodzące z indywidualnie ogrzewanych budynków, nie są obojętne dla naszego życia i zdrowia. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do rozwoju wielu groźnych chorób, wśród których są:

  • alergie,
  • schorzenia oskrzeli i dróg oddechowych,
  • nowotwory,
  • choroby układu krążenia,
  • choroby układu nerwowego,
  • choroby układu rozrodczego.

Zdaniem ekspertów Europejskiej Agencji Środowiska z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku przedwcześnie umiera w Polsce około 47 500 osób, a przeciętna długość życia mieszkańców Europy uległa skróceniu o prawie 9 miesięcy.

Skutecznie można zadbać o zdrowie swoje i najbliższych poprzez przyłączenie obiektów budowlanych, stanowiących  indywidualną własność, do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przyłączenie i korzystanie z ciepła systemowego oferowanego przez KZC „Ponidzie” ułatwia wsparcie finansowe, jakie proponuje ogólnopolski program „Czyste powietrze” lub program „Dotacji celowej na wymianę starych systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza przez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

W ramach programu Gminy Busko-Zdrój, Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z instalacją odbiorczą tych nieruchomości, które nie były podłączone do tej sieci.

Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie, w tym celu zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznie: 41 352 6740,
  • e-mailowo: sekretariat@kzcponidzie.pl,
  • osobiście: w siedzibie KZC „Ponidzie” os. gen. W. Sikorskiego 42, Busko-Zdrój  w godz. 7.00 – 15.00.

Zadbajmy już dziś o zmianę tej sytuacji, o lepszą jakość powietrza dla nas samych, naszych dzieci i wnuków.