Likwidator Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji z siedzibą w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 42, informuje, że uchwałą nr 3/II/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”z dnia 14 kwietnia 2021 roku postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”. Wzywa się wierzycieli Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, os. Sikorskiego 42; 28-100 Busko-Zdrój w terminie do dnia 15.09.2021 r. do godz. 1500 .

Likwidator

Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji

inż. Grzegorz Burchan