Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” informuje, że w związku z upływem terminu obowiązywania obecnie stosowanej taryfy dla ciepła, zwróciliśmy się z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o ustalenie nowego terminu jej obowiązywania. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.73.2020.ESt1 z dnia 16 grudnia 2020 r. przychylił się do wniosku i postanowił wydłużyć okres obowiązywania XV taryfy dla ciepła do dnia 30 września 2021 roku. Ceny pozostają na tym samym poziomie jak w poprzedniej taryfie.