Kontrast
Czcionka

Do pobrania

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Prosimy o uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych w składanych drukach.
W przypadku problemów służymy wszelką pomocą w wypełnieniu składanych dokumentów.

STATUT PRAWNY:

STATUT PRAWNY

Zmiana do Statutu Związku 2012

Zmiana do Statutu Związku 2019

Zmiana do Statutu Związku 2020

ORGANIZACJA:

Schemat organizacyjny Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”

TARYFY:

Informacja Nr OKA.4210.27.2019.ESt1 z dnia 16.12.2019

Informacja Nr OKA.4210.1(8).2018.306.XIV.KT z dnia 25 maja 2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Regulamin udzielania zamówień z dnia 22-05-2017

PODŁĄCZENIA:

Regulamin przyłączeń do miejskiego systemu ciepłowniczego

Wniosek o zamówienie mocy cieplnej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

PRACE W OBSZARZE INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ:

Instrukcja zasady prac w obszarze infrastruktury ciepłowniczej

Wniosek o uzyskanie Warunków Technicznych zabezpieczenia infrastruktury ciepłowniczej KZC „Ponidzie”

Wniosek o Sprawowanie Nadzoru Właścicielskiego wykonania prac w sąsiedztwie i zbliżeniach do sieci i urządzeń ciepłowniczych

Wniosek o Konsultacje techniczne zabezpieczenia sieci i urządzeń ciepłowniczych

Wniosek uzgodnienia i opinie projektowe dla infrastruktury ciepłowniczej

Wniosek Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w sąsiedztwie, skrzyżowaniach i zbliżeniach do sieci i urządzeń ciepłowniczych

Wniosek Zgłoszenia uszkodzenia infrastruktury ciepłowniczej KZC Ponidzie

Cennik opłat

POZOSTAŁE:

 Wniosek o dzierżawę miejsca na kominie

Wniosek o sprzedaż żużla

Wniosek o najem miejsca postojowego, miejsca pod garaż

Druk zlecenia na usługi świadczone przez KZC „Ponidzie”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną

Ankieta KZC „Ponidzie”