Kontrast
Czcionka

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Historia powstania w skrócie

W roku 1992 WPEC Kielce uległ przekształceniu, w wyniku czego w maju tego roku na bazie ZEC Busko powstał Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju. Swoim zasięgiem obejmował Gminy Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka. W 2009 roku ze struktur Związku wystąpiła Gmina Pińczów tworząc PEC spółka z.o.o.. KZC „Ponidzie” dalej realizuje swoje zadania na terenie Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej.

OBECNIE
Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju w likwidacji zarządza źródłami ciepła i siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło i ciepłą wodę do odbiorców na terenie Buska Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Największymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe, które pobierają ponad 70% produkowanego przez Związek ciepła. KZC od 25 lat czuwa nad właściwym funkcjonowaniem infrastruktury ciepłowniczej. Zapewniamy odbiorcom wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw. Zgodnie z założeniami nieustannie dążymy do rozwoju firmy, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i technologie, modernizując istniejącą sieć oraz wdrażając rozwiązania efektywnie energetyczne.

Zarządzanie jakością

 

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

więcej

Kariera

Jesteśmy dostawcą ciepła systemowego na terenie miast Busko-Zdrój i Kazimierza Wielka. Wdrażamy nowoczesne, innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne i oferujemy takie też środowisko pracy, przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

więcej

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

więcej

Taryfa dla ciepła

Niniejsza taryfa opracowana przez Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania uwzględniającym postanowienia: ustawy Prawo energetyczne, rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Decyzja Prezesa URE

BOK

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Przejdź do BOK