Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Gwarancja jakości

Ciepło systemowe dostarczane jest w całym kraju przez firmy ciepłownicze spełniające najwyższe standardy, potwierdzone przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Każdy z dostawców ciepła systemowego musi bowiem spełniać określone normy zarówno z zakresu ekologii i wykorzystywanych technologii, jak i z zakresu obsługi klienta oraz marketingu. Z ciepła systemowego obecnie korzysta 15 mln Polaków, którzy codziennie doświadczają wysokiej jakości dostaw produktu. Jakość ta została doceniona przez Kapitułę Godła „Teraz Polska”, które przyznawane jest m.in. najlepszym polskim produktom i usługom. Wysoką jakość potwierdza także honorowy tytuł „Ten, który zmienia polski przemysł”, który jest przyznawany prężnym inicjatywom gospodarczym w polskim przemyśle przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę Miesięcznika „Nowy Przemysł”.

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, otrzymał certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla czterech systemów ciepłowniczych: kotłownia os.gen.Andersa, kotłownia Pl.Zwycięstwa, kotłownia ul.Rehabilitacyjna oraz kotłownia os.gen.Władysława Sikorskiego.
Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zagadnienie to szczególnie w Polsce ma duże znaczenie, gdyż w sezonie grzewczym dochodzi do przekroczeń stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, w strefie przygruntowej tj. przebywania ludzi – tzw. niska emisja.

Certyfikaty PreQurs zawierają krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji ciepła systemowego. Podane na nich wartości informują ile razy emituje się zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP (toksyczne środki przemysłowe) oraz wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P).

Otrzymane Certyfikaty PreQurs potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Busku-Zdroju.

Co najważniejsze, budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez certyfikowane kotłownie KZC „Ponidzie”, są neutralne w zakresie niskiej emisji. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych KZC „Ponidzie” oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”, „LOW SMOG” jak niżej.

Przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 18 luty 2019 r. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez KZC „Ponidzie” ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Przyznanie KZC „Ponidzie” Certfikatów redukcji emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującej wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów m.in. dla ponad 60 ciepłowni pracujących na potrzeby ciepła systemowego w Polsce.

Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie założony w 2016 roku przez Adolfa Mirowskiego. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę dostawców urządzeń grzewczych i dostawców ciepła systemowego. Ocena powyższa odbywa się w oparciu o własne i pierwsze w świecie, wypracowane metody oceny oraz związane z nim certyfikaty. Dokumenty te w przejrzysty i czytelny sposób wskazują wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez poszczególne sposoby ogrzewania budynku w zależności od zastosowanych urządzeń grzewczych oraz wykorzystywanego paliwa. Opracowany sposób oceny w przejrzysty sposób ukazuje także redukcję emisji zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego (bazowego) zasilanego z lokalnej kotłowni węglowej. Autor pierwszych tego typu certyfikatów i znaków NO SMOG j.w. uznał ich wprowadzenie za niezbędne podczas wykonywania zadań eksperckich na rzecz programu Swiss Contribution. Adolf Mirowski w ostatnich 25 latach swojej działalności prowadził działalność doradczą, naukową, dydaktyczną w branży techniki grzewczej a także nadzoruje kompleksowe realizacje związane z kogeneracją gazową. Ponadto opracowuje kompleksowo tzw. multisystemy energetyczne na potrzeby wysoko efektywnego ciepła systemowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest również autorem lub współautorem wielu publikacji dla projektantów i ekspertów branżowych.