Kontrast
Czcionka

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Jak mądrze korzystać z ciepła systemowego można dowiedzieć się w naszym poradniku. Znajdą tu Pąństwo wiele ciekawych porad. Zachęcamy do lektury.

więcej
OGRZEWAJ MĄDRZE CIEPŁEM SYSTEMOWYM

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

zobacz więcej odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania

Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z KZC „Ponidzie” do przyłączonych budynków.

Zgłoszenia

    Formularz zgłoszenia usterki