Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Busko-Zdrój

całodobowo:

tel. 534 004 379

Poniedziałek – piątek:

tel. 41 378 27 89

Tel. dyżurny: 534 004 728

soboty, niedziele i święta:

tel. dyżurny: 792 562 354

792 562 351

Kazimierza Wielka:

tel. 41 352 16 44