Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czwartego przetargu na najem/dzierżawę 3 garaży blaszanych

Treść zawiadomienia