Kontrast
Czcionka

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności

Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Plan działania

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport