Jak skutecznie wykorzystać dezynfekcję chlorem w różnych branżach przemysłowych?

Dezynfekcja chlorem to skuteczna metoda zwalczania bakterii, wirusów i innych patogenów, które mogą znajdować się w materiałach wykorzystywanych w różnych branżach przemysłowych. Co warto wiedzieć na temat dezynfekcji chlorem w zastosowaniu przemysłowym?

Dobór odpowiedniej formy chloru

Dezynfekcja chlorem może odbywać się za pomocą kilku form chloru. Cl2, czyli gazowy chlor, jest najbardziej skoncentrowaną formą. Jego stosowanie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wielkiej ostrożności, ze względu na toksyczność gazu. 

Stosuje się go głównie w dużych instalacjach przemysłowych jak oczyszczalnia ścieków czy przemysłowa stacja uzdatniania wody. 

NaClO, czyli podchloryn sodu, to płynna lub granulowana forma chloru zwana podchlorynem sodu technicznym, lub stałym (w zależności od stanu skupienia). 

Z kolei ClO2 to dwutlenek chloru, który jest skuteczny w zwalczaniu biofilmu i szczególnie trudnych do usunięcia mikroorganizmów. Wymaga odpowiedniej aparatury, która generuje go na miejscu działania. 

Określenie optymalnego stężenia chloru

Stężenie chloru powinno być dostosowane do rodzaju dezynfekowanego materiału, stopnia zanieczyszczenia oraz oczekiwanego czasu kontaktu. 

Zbyt niskie stężenie może być nieskuteczne, a zbyt wysokie może prowadzić do korozji sprzętu lub uszkodzenia dezynfekowanego materiału. Dlatego dezynfekcja chlorem powinna być prowadzona po przeszkoleniu przez specjalistów lub bezpośrednio przez nich.

Mając odpowiednie doświadczenie oraz narzędzia, są oni w stanie na bieżąco kontrolować parametry takie jak pH, temperatura czy czas kontaktu chloru z materiałem dezynfekowanym i czuwać nad skutecznością oraz bezpieczeństwem procesu.

Gdzie stosuje się dezynfekcję chlorem w przemyśle?

Chlor doskonale sprawdza się do dezynfekcji powierzchni roboczych, urządzeń i opakowań w przemyśle spożywczym. W tej branży także stosowana jest dezynfekcja wody pitnej. 

W przemyśle farmaceutycznym dokonuje się dezynfekcji wody procesowej, pomieszczeń produkcyjnych i sprzętu. 

W oczyszczalniach ścieków chlor pomaga usunąć niebezpieczne patogeny, wirusy, bakterie i inne mikroorganizmy przed odprowadzeniem ich do środowiska. Każda przemysłowa stacja uzdatniania wody posiada odpowiednią aparaturę do chlorowania wody. 

Oprócz tego chlor wykorzystywany jest także w miejscach publicznych jak np. baseny czy aquaparki. 

Przed zastosowaniem dezynfekcji chlorem należy skonsultować się ze specjalistyczną firmą świadczącą usługi z zakresu dezynfekcji. Jej pracownicy pomogą dobrać odpowiednią formę chloru, stężenie oraz parametry procesu, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo pracownikom, klientom i osobom postronnym.